Udlaga protiv hrkanja

Udlaga protiv hrkanja, tzv. silensor, najmanje je invazivna metoda terapije hrkanja, a ujedno je udobna za nošenje. Udlage se izrađuju za gornju i donju čeljust, a na bočnoj strani povezane su sa spojnicama koje gornju i donju čeljust drže u određenom položaju. Na taj način se sprječava zapadanje donje čeljusti i jezika, a tako i zatvaranje dišnog puta te posljedično hrkanje. Važno je napomenuti da silensor ne sprječava disanje na usta.