Smile makeover

Smile makeover je usluga kod koje je primjenom različitih terapijskih tehnika i materijala moguća potpuna preobrazba osmijeha. Pritom značajnu ulogu ima vještina i iskustvo doktora dentalne medicine.

Mnogi pacijenti su nezadovoljni estetskim izgledom svojih zubi i, općenito, svojim osmijehom. Ponekad se radi i o zubima koji su zdravi ili sa minimalnim karijesnim lezijama, ali zbog svog oblika, boje i položaja ne ispunjavaju visoke estetske zahtjeve koje danas ima sve veći broj pacijenata.

Mogućnosti estetske stomatologije danas su veće no ikad i osiguravaju da se želje pacijenata realiziraju u najvećoj mogućoj mjeri. Pri tome nam uveliko pomaže primjena digitalne stomatologije. Trios 4 skener iz 3Shape-a omogućuje nam da na licu mjesta izradom digitalnog 3D-scana i računalne vizualizacije čeljusti odredimo, u dogovoru sa pacijentom, veličinu, oblik i boju novih zubi koji će biti usklađeni sa bojom očiju, kose i građom lica (smile design). To znači da pacijentima možemo točno predočiti kako će izgledati njihov novi osmijeh.