Protetika i implantoprotetika

Stomatološka protetika podrazumijeva izradu nadomjestka kojim se nadoknađuje opsežnije oštećena kruna zuba, gubitak jednog, više ili svih zubi ili korigiraju nepravilnosti boje, oblika i položaja zuba. Gubitak jednog, a osobito većeg broja zubi ne predstavlja samo estetski nedostatak, nego i funkcijski. Žvačne sile se neravnomjerno prenose na preostale zube, a susjedni zubi i zubi antagonisti naginju se ili izrastaju u slobodan prostor i narušavaju sklad i normalnu funkciju stomatognatog sustava. Zato je potrebno svaki izgubljeni zub pravovremeno protetski zbrinuti. Protetsko zbrinjavanje, ovisno o broju i rasporedu preostalih zuba nosača, podrazumijeva izradu fiksnog, mobilnog ili kombiniranog protetskog rada. Osim zuba, nosač može biti i implantat.

Ugradnjom implantata otvara se čitav niz različitih implantoprotetskih rješenja. Implantat može nadomjestiti jedan zub kao nosač samostalne krunice ili veći broj zuba u sklopu fiksnog mosta. Ugradnja najmanje šest implantata u potpuno bezuboj čeljusti omogućuje izradu fiksnog mosta. Na implantatima se može sidriti i mobilna proteza, što je od osobite važnosti kod izrade donje totalne proteze. Jaka resorpcija alveolarne kosti u donjoj čeljusti često onemogućuje izradu zadovoljavajuće donje totalne proteze. Ugradnja samo dva implantata osigurava izradu adekvatnog protetskog nadomjestka, a pacijentu omogućuje bolju kvalitetu života.

Zubne ljuskice

Zubne ljuskice (veneers) su protetski nadomjesci koji se trajno postavljaju na prednju površinu zuba. Tanke su poput ljuske jajeta te momentalno mijenjaju liniju zubi i osmijeha. Svoju popularnost stekle su u Hollywoodu, a njima se mogu riješiti mnogi estetski, ali i ortodontski nedostaci.

Zubne krunice

Zubne krunice (navlake) su fiksni protetski nadomjesci koji imitiraju oblik, veličinu i boju prirodnog zuba te se trajno fiksiraju bilo na prirodni zub, koji je oslabljen, oštećen ili estetski loš, bilo na ugrađene zubne implantate. Krunica prekriva cijeli vidljivi dio postojećeg zuba, predstavlja njegovu novu površinu i time nadomješta prirodne zube. Glavni cilj zubnih krunica je povratak izgubljene funkcije zuba, jačanje zuba ili popravljanje njegove narušene estetike.

Zubni mostovi

Zubni mostovi su protetski nadomjesci koji se sastoje od zubnih krunica, koje su fiksno povezane u jednu cjelinu. Mostovi su indicirani kada vam nedostaje jedan ili više zuba ili kada su zubi jako oslabljeni. Zubni most može se napraviti na prirodnim zubima kao nosačima, a kada nedostaje veći broj zubi, tada je moguće napraviti i zubni most na implantatima. Za razliku od zubnih proteza, oni su cementirani i ne mogu se izvaditi iz usta.

Zubne proteze

Zubne proteze su mobilni protetski nadomjesci, što znači da se mogu vaditi iz usta. Financijski su prihvatljivije terapijsko rješenje za mnoge pacijente, no svakako treba znati da je prilagodba na njih poprilično teška i zahtjevna. Postoje djelomične i potpune proteze. Djelomične (parcijalne) proteze moguće je izraditi kod pacijenata kojima nedostaje određeni broj zubi, dok je potpuna (totalna) proteza jedno od rješenja potpune bezubosti.

Proteze na implantatima su zubne proteze koje se sidre na zubnim implantatima nakon što su implantati ugrađeni u kost te su srasli s njom. Glavna prednost proteze na implantatima je činjenica da ju je vrlo lako skinuti radi održavanja oralne higijene i čišćenja, ali je također i dovoljno čvrsta kad se sidri na implantatima zbog čega ne ispada i ne pomiče se prilikom funkcije. Kako bi se postigla maksimalna stabilnost i funkcionalnost proteze na implantatima, potrebno je ugraditi minimalno dva implantata za donju čeljust i četiri za gornju čeljust.