Michigan udlaga

Michigan udlaga je efikasna terapija kod bolova u čeljusnim zglobovima, žvačnim mišićima te škripanju zubi (bruksizmu). Izrađuje se individualno od prozirnog akrilata te pokriva grizne plohe gornjeg zubnog niza, a nosi se uglavnom noću. Michigan udlaga otklanja simptome te dovodi do samonamještanja donje čeljusti u nov, za pacijenta prikladan, položaj.