Implantologija i oralna kirurgija

Dentalna implantologija je stomatološka disciplina koja se bavi ugradnjom implantata u bezubu kost gornje i donje čeljusti kako bi se nadomjestio korijen izgubljenog zuba. Doktorica Šarc je upravo iz područja dentalne implantologije završila poslijediplomski specijalistički studij na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U dentalnoj implantologiji sofisticirani vijak od titana ugrađuje se u lokalnoj anesteziji u čeljusnu kost te na taj način imitira korijen zuba. Cjelokupan proces najčešće prolazi uz minimalne ili nikakve postoperativne komplikacije. Nakon određenog perioda (perioda oseointegracije) implantatu se dodaje abutment nadogradnja te keramička krunica kojom postižemo funkcionalnost te vrhunski estetski izgled.

Oralna kirurgija je grana stomatologije koja obuhvaća različite kirurške zahvate u ustima pacijenta. Najčešće su to zahvati na alveolarnim grebenima, dijelovima čeljusti koji nose zube. Iz tog razloga se za zahvate koje svakodnevno obavljamo u dentalnoj praksi koristi i naziv dentoalveolarna kirurgija. Najčešći zahvati u oralnoj/dentoalveolarnoj kirurgiji su vađenja zubi. Unatoč svim dostignućima moderne stomatologije, i dan danas nije rijetkost da se zubi moraju izvaditi zbog dubokih karijesa, uznapredovalog parodontitisa ili opsežnih periapikalnih upalnih procesa. Jedan od najčešćih zahvata su operativna vađenja impaktiranih ili retiniranih umnjaka. Oralna kirurgija rješava i brojne slučajeve u kojima pacijenti inicijalno nemaju dovoljno koštanog tkiva za postavu implantata. Tada govorimo o postupcima regenerativne predimplantološke kirurgije. Regenerativna predimplantološka kirurgija podrazumijeva sve postupke povećanja (augmentacije) tvrdih i mekih tkiva u svrhu dobivanja dovoljne ili optimalne količine tkiva za uspješnu implantoprotetsku rehabilitaciju. Podizanje dna maksilarnog sinusa odnosno sinus lift još je jedan od postupaka regenerativne predimplantološke kirurgije kojim se stvaraju pogodni uvjeti za implantoprotetsku rehabilitaciju u gornjoj čeljusti.