Smile makeover

Preobrazba nasmeha (smile makeover) je storitev, pri kateri je s pomočjo različnih terapevtskih tehnik in materialov možna popolna preobrazba nasmeha. Pri tem imajo pomembno vlogo znanje in izkušnje doktorja dentalne medicine.

Veliko pacientov je nezadovoljnih z estetskim videzom svojih zob ter s svojim nasmehom nasplošno. Včasih gre za preobrazbo zob, ki so zdravi ali z minimalnimi karioznimi lezijami, vendar zaradi svoje barve, oblike in/ali lege ne izpolnjujejo visokih estetskih zahtev pacientov.

Dan danes so možnosti estetskega zobozdravstva mnogo večje kot kdajkoli poprej, prav tako so tudi zahteve pacientov vse večje. Želje po estetski preobrazbi se pacientom z današnjo tehnologijo in znanjem v dentalnih centrih lahko izpolnijo. Pri uresničevanju želja pacientov, nam zelo pomaga aplikacija digitalnega zobozdravstva. Trios 4 skener podjetja Shape nam omogoča, da s 3D skenerjem in računalniško vizualizacijo čeljusti, na licu mesta s pacientom določimo velikost, barvo in obliko novih zob, ki bodo estetsko najbolj usklajeni z obrazom pacienta (z barvo oči, las, strukturo samega obraza). S to napredno tehnologijo imamo možnost, da pacientu omogočimo in mu pokažemo, kakšen bo njegov novi nasmeh.