Vgradnja implantatov

Dentalna implantologija je stomatološka disciplina, ki se ukvarja z vgradnjo implantatov v brezzobo kost zgornje in spodnje čeljusti, za nadomestitev korenine izgubljenih zob. Doktorica Šarc je zaključila podiplomski specialistični študij s področja dentalne implantologije na Stomatološki fakulteti v Zagrebu. V dentalni implantologiji se sofisticiran vijak iz titana vgradi v čeljustno kost v lokalni anesteziji in na ta način posnema korenino zoba. Proces običajno poteka brez ali z minimalnimi pooperativnimi zapleti. Po obdobju oseointegracije se implantat nadgradi z opornikom in doda se keramična krona, s čimer dosežemo želeno funkcionalnost ter vrhunski estetki videz.

Vgradnja implantata nam omogoča številne rešitve na implantatsko-protetičnem področju. Implantat lahko nadomesti en zob ter služi kot nosilec samostojne krone ali v sklopu fiksnega mostička za večje število zob. Na implantat se lahko „namesti“ tudi mobilna proteza, kar je odločilnega pomena , kadar se posameznik odloči za spodnjo totalno protezo. Na kvalitetno izdelavo spodnje totalne proteze vpliva močna resorpcija alveolarne kosti v spodnji čeljusti. Vgradnja le dveh imaplantatov zagotavlja dobro izdelavo protetičnega nadomestka, ki pacientu omogoča kakovostno življenje.