Ugradnja implantata

Dentalna implantologija je stomatološka disciplina koja se bavi ugradnjom implantata u bezubu kost gornje i donje čeljusti kako bi se nadomjestio korijen izgubljenog zuba. Doktorica Šarc je upravo iz područja dentalne implantologije završila poslijediplomski specijalistički studij na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U dentalnoj implantologiji sofisticirani vijak od titana ugrađuje se u lokalnoj anesteziji u čeljusnu kost te na taj način imitira korijen zuba. Cjelokupan proces najčešće prolazi uz minimalne ili nikakve postoperativne komplikacije. Nakon određenog perioda (perioda oseointegracije) implantatu se dodaje abutment nadogradnja te keramička krunica kojom postižemo funkcionalnost te vrhunski estetski izgled.

Ugradnjom implantata otvara se čitav niz različitih implantoprotetskih rješenja. Implantat može nadomjestiti jedan zub kao nosač samostalne krunice ili veći broj zuba u sklopu fiksnog mosta. Ugradnja najmanje šest implantata u potpuno bezuboj čeljusti omogućuje izradu fiksnog mosta. Na implantatima se može sidriti i mobilna proteza, što je od osobite važnosti kod izrade donje totalne proteze. Jaka resorpcija alveolarne kosti u donjoj čeljusti često onemogućuje izradu zadovoljavajuće donje totalne proteze. Ugradnja samo dva implantata osigurava izradu adekvatnog protetskog nadomjestka, a pacijentu omogućuje bolju kvalitetu života.