Impressum

I-Hill Dental d.o.o.

Rudolfa Rajtera 2,
42240 Ivanec

OIB: 40652183151
Tvrtka je registrirana u Trgovačkom sudu u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta 5600405.
Kapital od 20.000,00 kuna je plaćen u potpunosti.

Osoba ovlaštena za zastupanje je Zrinka Šarc.